De flesta som utbildar sig till elektriker gör går El och Energiprogrammet på gymnasiet. De som lämnar gymnasiet och går ut i arbete räcker däremot inte för att täcka arbetsmarknadens behov. Det gör att man få flera håll i landet har skapat olika alternativ till vuxenutbildning inom Komvux eller Yrkeshögskolan. För dig som vill läsa till elektriker i Jönköping erbjuder vuxenutbildningen möjligheten att bli installations- eller automationselektriker.

Behörighetskrav

Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A

Utbildningens upplägg

Utbildningen till elektriker i Jönköping sker på dagtid i klass och pågår under cirka 55 veckor. Det ingår 8 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande ute på ett elföretag) Utbildningen erbjuder eleverna att köpa ett klädpaket och litteraturen kan hyras till en kostnad av 3000 kr-

Efter utbildningen

När grundutbildningen på 55 veckor av avslutad är man anställningsbar som lärling på ett elföretag. Man är inte knuten till att arbeta som elektriker i Jönköping utan kan välja andra orter i landet. Lärlingstiden innefattar 1600 timmar och det tar cirka 2 år. Under lärlingstiden får man en lägre lön som stiger något under de två åren innan man färdigutbildad. Därefter erhålls ett yrkesbevis som berättigar till full lön.

Egenskaper

Arbetet som elektriker innebär många kundmöten och kräver att man är serviceinriktad. Jobben varierar från att utföra uppdrag hemma hos privatpersoner till att arbeta på byggen och större företag. Flexibilitet är en viktig egenskap i yrket.
Många gånger kan det krävas att man klättrar på höga höjder eller får krypa in i trånga utrymmen. Problemlösning och kreativitet är värdefullt för att lyckas i elbranschen.

Prognos på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen prognos Yrkeskompassen visar att det finns goda chanser att få arbete efter avslutad utbildning. Detta gäller i hela landet och ser ut att hålla i sig de närmaste fem åren. Befolkningen växer i antal och kraven på energieffektivitet ökar. Det är två faktorer som bidrar till en stor efterfrågan på yrkesverksamma personer med yrkesbevis inom elbranschen.

En annan faktor som styr är att det i dagsläget är för få ungdomar som väljer El och Energiprogrammet på gymnasiet, så vuxna som utbildar sig har därför goda chanser till arbete. Inom elbranschen såväl som andra hantverkaryrken är pensionsavgångarna stora de närmaste åren. Detta gör att man ofta talar om arbetskraftsbrist och kris inom olika områden.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)