Efterfrågan på utbildade energiexperter ökar i takt med att fler företag fokuserar på hållbarhet och energieffektivitet. En energiexpertutbildning ger en djupgående förståelse för energisystem, byggnaders energiprestanda och relevant lagstiftning. Denna trend är ett svar på den globala strävan mot mer hållbara och energieffektiva lösningar.

Innehåll i utbildningen

En energiexpertutbildning omfattar vanligtvis ämnen som:

  • EU-direktiv och nationell lagstiftning kring energieffektivisering
  • Praktiska metoder för att analysera och minska energiförbrukningen i byggnader
  • Hur man utför en energideklaration
  • Energiberäkningar och mätmetoder

Dessa komponenter är avgörande för att förstå och tillämpa principer för energieffektivitet i olika miljöer.

Yrken för energiexperter

Energiexperter kan arbeta i flera olika roller:

  • Utföra energideklarationer och energikartläggningar
  • Ge rådgivning kring energieffektivisering till fastighetsägare och företag
  • Delta i större projekt för att förbättra energieffektiviteten i byggnader och industrier

Denna mångsidighet gör dem värdefulla för en rad olika organisationer och sektorer.

Certifiering

För att bli certifierad energiexpert krävs det att man går en utbildning som är godkänd av Swedac. Utbildningen omfattar både teori och praktik. Efter godkänd tentamen utfärdas ett certifikat som är giltigt i 5 år. Det finns både grundutbildningar för den som vill bli nycertifierad energiexpert och uppdateringsutbildningar för den som redan är certifierad. Grundutbildningen är på 4,5 dagar medan uppdateringen är 1,5 dag.

Arbetsmarknaden för certifierade energiexperter är mycket stark. Efterfrågan växer i takt med att allt fler företag och organisationer fokuserar på hållbarhet och energieffektivitet. Med ökade klimat- och hållbarhetskrav inom näringsliv och samhälle väntas efterfrågan på utbildade energiexperter fortsätta öka under många år framöver. Det finns därför goda möjligheter till arbete och karriär som certifierad energiexpert.

Kompletterande utbildningar

Utöver en viktig utbildning till energiexpert kan man även gå kompletterande kurser inom exempelvis mätteknik för att bredda sin kompetens. Det finns även möjlighet till påbyggnadsutbildningar för att specialisera sig inom ett visst område. En energiexpertutbildning passar yrkesverksamma inom bygg, fastighet och VVS som vill bli sakkunniga inom energi och innemiljö, till exempel besiktningstekniker, ingenjörer eller drifttekniker. Dessa extra kurser och specialiseringar erbjuder ytterligare vägar till professionell utveckling och karriärtillväxt inom energisektorn.