I Sverige finns flera föreläsare inom mediehantering. En av dessa är Pelle Thörnberg. Här presenteras en sammanfattning av hans erfarenheter och kompetens samt hur olika upplägg kan se ut gällande medieutbildning.

Visar på goda och dåliga exempel

Det finns gott om exempel på personer som mött media på ett mycket genomtänkt sätt och därmed nått ut med sitt budskap – och de som verkligen misslyckats. Ibland har personerna haft ungefär samma förutsättningar men resultaten blivit helt olika. Till stor del handlar det om att ha kunskap om kommunikation och hur media jobbar för att därmed kunna ge ett tryggt och genomtänkt bemötande.

När Pelle Thörnberg anlitas som föreläsare visar han exempel på bägge dessa alternativ och pratar om vad som skiljer dessa situationer åt och vad som kunnat göras bättre.

Föreläsare – eller även praktiska tester

Att hyra in en föreläsare kan vara ett sätt att skapa reflektioner kring hur media blir bemött i olika situationer och vad den som intervjuas bör tänka på. Det kan ses som att ”skrapa på ytan” inom ett ämne. De som däremot vill bli duktiga på något bör även omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap. Det är därför som Pelle, likt andra företag inom hans bransch, även erbjuder utbildningar på flera olika nivåer.

  • Föreläsning med videoexempel
    En underhållande och lättsam föreläsning där Pelle både pratar om mediebemötande samt visar på bra, och riktigt dåliga, exempel inom området. I det fall Pelle hyrs in som föreläsare är det vanligast att han pratar i ca 90 minuter.
  • Tvådagarskurs med teori och praktik
    För de som vill fördjupa sig inom området kan en tvådagarskurs bokas. Dessa är uppbyggda med teoretiska genomgångar samt praktiska övningar. Varje kursdeltagare får genomgå en påhittad intervju med Pelle som även filmas. Efteråt går det att se på filmen och diskutera olika upplägg och hur intervjun utvecklade sig.

För vem?

Pelle Thörnberg vänder sig till företag, kommuner och statliga myndigheter där de anställda ofta har kontakt med media. De flesta har ingen tidigare erfarenhet av att bli intervjuad och kan känna sig osäker under intervjun – något som ofta märks i otydliga svar.

Att boka in honom som föreläsare är ofta första steget. Det blir då tydligt vilken kunskap han förmedlar och om företaget/myndigheten har behov av djupare kunskap.

Stefan Lundgren
Senaste inläggen av Stefan Lundgren (se alla)