Är du nyfiken på vaccination? I den här texten hittar du grundläggande information om ämnet. Det är något som nästan alla har gjort någon gång, men samtidigt ett ämne som man nödvändigtvis kanske inte är särskilt bekant med ändå. Man vaccinerar sig när det behövs, helt enkelt, kanske utan att fundera vidare på saken. Vid en vaccination så elimineras, eller minskar, risken att drabbas av den sjukdom som man vaccineras mot. Idag finns det en lång rad vacciner för olika besvär, och många väljer att vara på den säkra sidan, även om risken att drabbas kanske är ganska liten.

Så fungerar vaccination

Vanligast är att man vaccineras mot virussjukdomar, men det förekommer också att det sker mot sjukdomar som orsakas av bakterier och parasiter. Som många känner till, så är syftet att utsätta kroppen för den sjukdom man vaccineras mot – men dock en mycket lindrig version av den. Kroppen lär sig då att hantera hotet, och utvecklar ett starkare skydd mot det. Det är viktigt att komma ihåg att vaccination bör ske i god tid. Det kan nämligen ta ganska lång tid för kroppen att utveckla det förstärkta skyddet mot sjukdomen. I större städer som till exempel Stockholm är det kanske enklast att boka tider. Bara i Stockholm finns över 100 aktörer att vända sig till och därmed bör man kunna hitta en ledig tid relativt lätt. Vid speciella vaccinationer, eller om man inte får tid i sin egen stad kan alltså en resa till Stockholm (eller närliggande storstad) planeras in.

Tänk på att en vaccination inte garanterar dig ett fullständigt, hundraprocentigt skydd, mot sjukdomen. Däremot är det sällsynt att en person drabbas av en sjukdom som han eller hon är vaccinerad mot.

Vaccinationsprogram i Sverige

I Sverige finns ett vaccinationsprogram som alla i landet kan vara med i. Det inkluderar skydd mot sjukdomar som till exempel stelkramp, polio, mässling, påssjuka samt kikhosta. Personer som är vaccinerade kan fortfarande bära på en sjukdom som smittar andra som inte är skyddade. Därför är det viktigt att barn vaccineras för att dessa typer av sjukdomar inte ska kunna bli spridda i landet igen.

Reser man till vissa länder kan man behöva vaccinera sig, och det är vanligare att man behöver det om destinationen ligger utanför kontinenten. Då kan det till exempel handla om sjukdomar som malaria, tbc, Hepatit A och B och tyfoid.

Stefan Lundgren
Senaste inläggen av Stefan Lundgren (se alla)