Många som gått en Uglkurs menar att den har utvecklat dem – inte bara som ledare, men också som personer. Men vad är det egentligen som kursen består av, och vilka konkreta moment är det som gör att man utvecklas? Nedan ges en kort introduktion kring hur kursen faktiskt kan göra dig till en bättre ledare.

Så kan ett moment se ut

Exakt vad som sker under en kurs finns det inte särskilt mycket information om. Det finns en tradition av att hålla det lite hemligt, något som skapar fantasier hos den som kan tänka sig att gå en kurs. Men i praktiken kan ett moment till exempel vara att samtliga i gruppen får en uppgift att lösa enskild. Det kan handla om att tolka ett visst problem och sedan komma med förslag på hur det kan lösas.

Tanken är att det ju finns erfarenheter och tankesätt som gör att de olika personerna i gruppen ser på ett problem på olika sätt. Sedan tas problemet till gruppen så att alla deltagare får bedöma varandra. Det är just det här som är en stor del av kursen – feedbacken. En grundläggande skillnad är att andra kurser som regel har färdiga lösningar. Tanken med en Uglkurs är, tvärtom, just att det inte ska bli samma lösningar varje gång. Deltagarna lär sig av varandra, helt enkelt.

Hur skiljer det sig mellan olika kurser?

Upplägget, som ju baseras på forskning, är i stort sett detsamma varje gång. Däremot kan upplevelserna skilja sig åt från kurs till kurs, eftersom upplevelsen ju till stor del beror på deltagarnas sammansättning. Under varje kurs ska dock handledarna alltid se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem som deltar i en uglkurs – oavsett ålder, bakgrund och kön.

Certifiering krävs för att få vara handledare för Uglkurs

För att få vara handledare för en Uglkurs krävs att man är certifierad av FHS (kort för Försvarshögskolan). Det här är ett viktigt led i att kurserna ska hålla en hög kvalitet. För att bli handledare måste man först gå en egen UGL, därefter FUGL (fördjupad UGL).

Därefter ska ha en HUGL (handledarugl) gås. Under den här tiden behöver man träna på själva innehållet i UGL och hur det är att faktiskt vara handledare. När den är klar, ska en uglvecka köras med en som är behörig att hålla i prov.

Uglkurs – snabbt om

  • Kurs som är framtagen av Försvarshögskolan
  • Skapades för att ändra synen på ledarskap
  • Tas ofta av chefer, projektledare och nyckelpersoner på olika nivåer.
Annika Berglund