En distansutbildning är en utbildning som sker på distans. Men det är inte hela bilden. Det finns nämligen både olika slags distansutbildningar, olika krav på förkunskaper och olika nivåer på kostnader m.m.

Distansutbildning – Lär dig på distans

Grundtanken med en distansutbildning är att eleverna ska kunna läsa in kompetensen oavsett om personen befinner sig i Kiruna, Lund eller Sydkorea. Detta via exempelvis:

  • Gruppdiskussioner via Teams eller Zoom
  • Inlämning av uppsatser digitalt
  • Föreläsningar via förinspelat material eller livestream

Fördelarna

Den primära fördelen med att välja en distansutbildning är flexibiliteten för eleven. Dagen kan planeras som man vill och böcker, filmer och annat material finns tillgängligt dygnet runt. För personer som exempelvis har ett arbete på dagtid, eller en familj att ta hand om, kan det vara svårt att gå på lärarledda lektioner dagtid. De kan istället lägga sin studietid på kvällarna.

Olika mycket distans…

Några punkter som skiljer sig mellan olika utbildningar är:

  • Priset
    En distansutbildning som ger rätt till CSN-lån och bidrag är självklart enklare att finansiera än de som erbjuds av privata utbildningsföretag och inte är CSN-berättigade. Samtidigt är det mycket stor skillnad i pris beroende på utbildningens längd, omfattning och hur ofta fysiska träffar sker.
  • Föreläsningar – med eller utan lärare
    Föreläsningar har under lång tid förknippats med att en person står i ett klassrum och berättar om dess specialkompetensområde. Med zoom, och liknande lösningar, har föreläsningar även blivit allt mer digitala och därmed mer tillgängliga.

Ytterligare ett steg är förinspelade föreläsningar. Visserligen kan inte frågor ställas under föreläsningen men med pedagogiskt upplagd föreläsning, samt tillhörande instuderingsfrågor, blir det ett kostnadseffektivt sätt att lära sig något nytt. Detta upplägg erbjuds av ett par svenska utbildningsföretag och innebär därmed att kunden betalar en årsavgift och därefter får tillgång till hela det digitala utbudet under ett år. Denna typ av distansutbildning kan därmed delvis liknas med upplägget som Spotify har på sin tjänst. Med andra ord att kunden får tillgång till ett extremt stort utbud av utbildningar, dygnet runt och till ett fast pris.

Heléne Lindholm
Senaste inläggen av Heléne Lindholm (se alla)