För att få ett företag att flyta på är det otroligt viktigt att HR-avdelningen fungerar sömlöst. Med stöd av en interim HR-chef kan nyrekrytering av en ordinarie chef gå smidigt och utan att störa bolagets ordinarie verksamhet, eftersom rutiner och strukturer fortlever även under tiden rekrytering pågår. En HR-chef förväntas ha goda kunskaper om lagstiftning kring arbetsrätt och -miljö, samt vara en god förhandlare. HR-avdelningen på ett företag fungerar i regel som stöd för både chefer och medarbetare när det gäller redovisning, skyldigheter och rättigheter, och inte minst vid nyrekrytering av personal.

Tre nyckelbegrepp för en interim HR-chef

  • Kommunikation — detta gäller för alla HR-chefer, men särskilt för en interim-tillsatt chef. Kommunikation föder förtroende och ger förutsättningar för samarbete och ömsesidig förståelse. Genom att vara öppen med sina målsättningar och planer kommer en interim HR-chef att få sina kollegor med sig, vilket gör arbetet otroligt mycket mer framgångsrikt på sikt.
  • Rutiner och processer — liksom företagets övriga avdelningar bör HR-avdelningen präglas av rutiner som styr de processer arbetsgruppen ansvarar för. Detta skapar förutsägbarhet och trygghet både inom teamet men även gentemot övriga anställda i bolaget.
  • Vägledning — som interim chef är det svårt och ibland rent av olämpligt att gå in och styra sin avdelning med hela handen. Istället handlar arbetet om att hitta en väg som stämmer överens med företagets och individernas värderingar, och att skapa acceptans för denna plan hos de underställda på HR-avdelningen.

Detta utmärker en HR-chef

För att vara en bra chef krävs en mängd attribut. Utöver medkänsla och förståelse för andra människor, god integritet och förmåga att prioritera sitt arbete, så är de olika chefsrollerna präglade av ansvarstagande och krav på kompetens. En HR-chef är inget undantag. Utöver att ha ett extra utvecklat sinne för människor kräver denna roll ett systematiskt tankesätt och dessutom god kunskap om de lagar och förordningar som styr arbetslivet. HR-chefen sitter på en hel del administrativt ansvar, främst vad gäller arbetsvillkor för de anställda, och kan direkt påverka bolagets resultat och vägval; bland annat som delaktig i rekryteringsprocessen för ny personal.

Brightmill har kontakter med interimsutförare i alla inriktningar.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)