Privat psykoterapi har en avgift som varierar mellan omkring 800 till 1 500 kr per samtal. Det är också möjligt att att få denna typ av terapi genom den offentliga vården – priset ligger då på omkring 150 till 300 kr per besök. Den öppna vården har också ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver betala mer än 1 200 kr per år för din terapi. Men vad kostar det egentligen att hyra psykolog som uppdragsgivare?

Detta är ett mer outforskat område och det är svårt att ge ett rakt svar på denna frågan. Det kostar nämligen olika mycket att hyra in en bemanningspsykolog beroende på en rad olika faktorer. Bland annat den kompetens som ni efterfrågar och den sorts uppdrag som ska utföras påverkar prisbilden. Därför gör ni bäst i att kontakta ert bemanningsbolag för att diskutera ert behov så kan ni få ett mer tillförlitligt kostnadsförslag.

Därför bör ni hyra psykolog via ett bemanningsföretag

Det finns såklart flera skäl till att det är fördelaktigt att hyra psykolog. De bemanningsföretag vilka har som specialitet att hyra ut just psykologer har ofta en lång och gedigen erfarenhet av att göra detta. De är vana vid att hyra ut personal som arbetar inom vården och omsorgen. Har de dessutom flera ISO-certifieringar kan ni se detta som ett tecken på att de arbetar kvalitativt i sina processer.

Det finns också flera fördelar för den enskilde konsulten att låta sig hyras ut av ett bemanningsföretag:

  • De får en trygghet genom att arbeta i längre uppdrag hos uppdragsgivare som vill hyra psykolog. Alternativt kan de istället få en variation genom att arbeta i flertalet kortare uppdrag. Denna flexibilitet lockar många kompetenta kandidater.
  • De kan själva styra över när de ska arbeta och var arbetet ska utföras rent geografiskt. Även detta är såklart en uppskattad fördel.

Så om ni vill hyra in en konsult inom psykologiyrket som är kompetent och motiverad bör ni etablera en kontakt med ett bemanningsbolag. Genom att göra detta kan ni snabbt och enkelt få tillgång till rätt kompetens vid exakt den tidpunkt då ni behöver den!