Det finns ett stort behov av psykologer i Sverige och många lediga jobb för psykologer. Som psykolog kan man arbeta inom den offentliga sektorn, privat sektor eller som egen företagare. Psykologyrket är stimulerande och givande då man får hjälpa människor med psykisk ohälsa och svårigheter i livet. Samtidigt är det ett krävande yrke som ställer höga krav på empati, tålamod och professionellt förhållningssätt.

Arbete inom den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren för psykologer. Här finns jobb inom sjukvården, skolan, socialtjänsten med mera. Inom den offentliga vården arbetar psykologer ofta med utredning och behandling av olika former av psykisk ohälsa. Inom skolan finns behov av skolpsykologer som utreder elever med inlärningssvårigheter eller psykosociala problem. Som skolpsykolog arbetar man nära lärare, rektorer och elevhälsoteam. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete där man får hjälpa barn och ungdomar.

Psykologer i privat sektor

Den privata sektorn erbjuder också många arbetstillfällen för psykologer. Här kan man arbeta med terapi och rådgivning på privatpsykiatriska mottagningar, inom företagshälsovården eller som konsult åt privatpersoner och företag. Privat verksamhet ger ofta mer flexibilitet i arbetstider och möjlighet att specialisera sig. Samtidigt ställer det högre krav på marknadsföring och företagande.

Att starta eget som psykologkonsult är ett spännande alternativ för många. Som egen företagare kan man erbjuda tjänster inom sitt specialistområde och skräddarsy upplägget efter sina egna önskemål. Det är dock viktigt med god förberedelse innan man startar eget. Affärsplan, marknadsundersökningar och kunskap om redovisning är nödvändigt. Även om arbetstiderna kan vara flexibla krävs disciplin och struktur för att driva en framgångsrik verksamhet.

Specialistutbildning

De flesta psykologer väljer att vidareutbilda sig och specialisera sig inom ett visst område. Specialistutbildning ökar möjligheterna till intressanta arbeten och högre lön. Några vanliga specialistområden är psykoterapi, neuropsykologi, arbetslivsinriktad rehabilitering eller familjeterapi. Specialistutbildningarna är oftast 1-2 år på halvfart vid sidan av arbete. Det finns statliga bidrag att söka för finansiering av specialistutbildning.

Arbetsvillkor och löner

Psykologer har i regel goda arbetsvillkor med rimlig arbetsbelastning. Lönerna varierar beroende på arbetsgivare och specialistkompetens. Nyexaminerade psykologer kan räkna med en ingångslön på omkring 30 000 kr i månaden. Erfarna specialister inom eftertraktade områden kan tjäna betydligt mer. Arbetstiderna är ofta regelbundna dagtid på vardagar. Som egen företagare eller inom privat sektor kan man i högre grad påverka sina arbetstider.

Efterfrågan på psykologer väntas vara fortsatt hög. Den psykiska ohälsan i samhället ökar, inte minst bland unga. Samtidigt går många psykologer i pension de kommande åren vilket skapar ett rekryteringsbehov. Sammantaget ser framtidsutsikterna för psykologyrket mycket goda ut. Det kommer att finnas gott om intressanta och stimulerande arbeten inom både offentlig och privat verksamhet. Specialistkompetens ger extra konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.