Månad: mars 2014

Språkutbildning – ett sätt att integreras

En väg in i samhället SFI, eller svenskundervisning för invandrare som förkortningen innebär, var en satsning som testades första gången under 1960 talet. Tanken med SFI var att göra det enklare för invandrare att komma in i samhället och ta del av de möjligheter som finns. Man identifierade språket som centralt för att kunna söka…

av webmaster 24 mars, 2014 0

Utbildare som engagerar och förmedlar

Lärare och utbildare betyder väldigt mycket för hur bra man tar till sig nya saker och lär sig. I skolan idag är det inte alltid som intresset och engagemanget finns hos lärare och då kan man behöva lite extra hjälp. Vi lär oss alla på olika sätt och har olika tekniker för att tå åt…

av webmaster 16 mars, 2014 0