Lärare och utbildare betyder väldigt mycket för hur bra man tar till sig nya saker och lär sig. I skolan idag är det inte alltid som intresset och engagemanget finns hos lärare och då kan man behöva lite extra hjälp. Vi lär oss alla på olika sätt och har olika tekniker för att tå åt oss ny kunskap. Vissa behöver ett par repetitioner medan andra lär sig väldigt snabbt. Att lärandet är så individuellt betyder att det inte alltid är alla som får ut så mycket av skolans lektioner. Speciellt om det är ett ämne som man har lite svårare för. Idag finns det många sätt att lära sig och mycket att ta hjälp av. Om man känner att föräldrar och lärare inte riktigt räcker till så kan det vara bra att ta till lite extra läxhjälp. Idag finns det flera företag och personer som erbjuder detta. Oftast börjar det med att man gör en analys av behovet, lägger upp en läroplan och bestämmer sig för vilket mål man har. När man väljer att ta hjälp av en coach på detta sätt är det viktigt att man får tag i en lärare som är engagerad och själv brinner för ämnet. Då är det mycket lättare att förmedla denna känsla till eleven. Vare sig det är du själv eller ditt barn som behöver en liten extra knuff så finns det ett bra sätt att hitta den rätta coachen. Här finns mer information och råd över hur du kan tänka.

Rätt utbildningsform

Eftersom vi alla lär på olika sätt är det bra att få möjlighet att variera lärandet. Med en individuell läroplan så kan man få hjälp både i hemmet och via nätet. Detta brukar vara en bra kombination då frågor kan uppstå som är bra att få svar på via mail eller chatt. Det är allt vanligare att man tar extern hjälp på detta sätt för att både hinna med och få lite extra hjälp framåt med sitt lärande. Att investera i sig själv eller sina barn innebär en kunskap som man aldrig kan ta ifrån någon och detta är fina verktyg inför framtiden.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)
Profilbild

Filip Henriksson

Jag är en skribent med brett fokus på trender och näringsliv. Frågor jag hanterar utgår från Svenska organisationer och utbudet kurser för näringslivsaktörer. Utbildningsfrågor är någonting som frekvent diskuteras. Jag blir glad om du tittar på övriga poster.