Lärare i ett klassrumEn väg in i samhället

SFI, eller svenskundervisning för invandrare som förkortningen innebär, var en satsning som testades första gången under 1960 talet. Tanken med SFI var att göra det enklare för invandrare att komma in i samhället och ta del av de möjligheter som finns. Man identifierade språket som centralt för att kunna söka arbete och för att kunna föra dialog med arbetsgivare, hyresvärdar och människor i allmänhet. Därför lade man stor vikt vid att så tidigt som möjligt erbjuda utbildningar i svenska språket. Dock är det talade och skrivna språket bara en av många faktorer som väger in. Oavsett var i Sverige man befinner sig, från Stockholm till Norrland och Göteborg till Skåne, är det samma språk men också samma myndigheter och instanser. Många känner inte till hur man skall orientera sig mellan myndigheter, organisationer och rättsliga instanser. Utan kunskap om hur samhället är uppbyggt, kan man få stora problem med att komma in och känna sig som en del av landet. Därför krävs betydligt mer än bara en språkutbildning.

Förutom att kunna erbjuda en så effektiv svenskundervisning som möjligt valde man att inte begränsa utbildningen till språk utan också inkludera samhällskunskap och vägledning i hur man navigerar mellan diverse myndigheter. Detta var en bra satsning som än idag finns kvar.

Samma SFI i alla kommuner

För att inte ge olika förutsättningar beroende på om man befinner sig i Stockholm eller i någon annan del av landet, är det viktigt att man har lika bra SFI i alla kommuner. Det är svårt att avgöra vad som krävs och man kan inte alltid gå efter samma måttstock. Alla har olika förutsättningar och bakgrund vilket gör att SFI måste vara någonting individuellt där eleven får stöttning oavsett var han eller hon befinner sig när det kommer till erfarenhet och förkunskaper.

Den SFI som finns i Stockholm skall se likadan ut som i övriga landet och var man än bor skall kurserna vara uppdelade i kursmoment där man kan få betyg på varje del. Godkända betyg är A till E och man kan även få ett F (underkänd). Det är väldigt individuellt hur snabbt man klarar utbildningen och den är frivillig att delta i. Detta är någonting som kan vara bra att understryka i och med att det skall handla om en möjlighet och inte ett krav. SFI förändras från och till och man jobbar för att hela tiden förbättra utbildningen.

Annika Berglund
Profilbild

Annika Berglund

Titta gärna på dessa artiklar för nyheter som rör diverse branscher. Jag har ett brett intresse för näringsfrågor och skriver ofta om dessa. Huvudsakligen fokuserar jag på utbildningar och kurser riktade till företag. Se gärna samtliga inlägg.