Samhälls- och språk- undervisning

När man kommer till Sverige som invandrare kan man vara hjälpt av utbildningar i språk och samhällsinformation. Det är ofta viktigt att lära sig svenska även om många i dagsläget förstår- och talar engelska bra. Dock är språk inte det enda som krävs för att man skall komma in i samhället varför SFI i Stockholm och andra städer också lär ut hur man hittar rätt när man för dialog med organisationer och myndigheter.

SFI öppnades för första gången under 1960 talet och är tänkt att se likadan ut i Stockholm som i alla andra kommuner runt omkring i landet. Det är svårt att göra några egentliga observationer i fråga om ifall man lyckas med detta eller ej. Samtidigt finns det direktiv för hur SFI skall gå till och vad det är man skall lära ut under de timmar som utbildningen innebär.

Egna förutsättningar

När man skall göra en utvärdering av hur väl SFI, svenskundervisning för invandrare, fungerar kan man inte gå efter en gemensam tidslinje och sammanställa hur många som blir godkända årligen. Alla som kommer till Sverige har olika förutsättningar vilket innebär att det kan krävas olika lång tids utbildning innan man klarar att bli godkänd. Den som inte har något skriftspråk kan behöva betydligt längre tid än den som är akademiker och van att sätta sig in i fakta. Utbildningen har inte någon tidsgräns utan kan ta så lång tid det krävs för individen att lära sig om språket och om hur samhället fungerar. Då SFI skall se likadan ut i Stockholm som i andra städer, jobbar man med att uppdatera och förbättra utbildningen för att den skall ge en så bra grund som möjligt för den som går de kurser som ingår.

Diskussioner om hur man skall förbättra SFI i Stockholm och övriga landet, är en viktig fråga. Ju snabbare man kan bli en del av samhället desto snabbare kan man komma ut i arbetslivet vilket är ett av målet med SFI. Betygsättning i SFI utgår ifrån delkurser där varje moment betygsätts. A till E är godkända betyg medan F står för att man blivit underkänd. Dock kan man fortsätta som tidigare och gå SFI till dess att man erhållit betyget som krävs för att man skall bli godkänd. I utbildningen ingår även vägledning för att man skall lära sig hur saker och ting ser ut i landet och hur man kan agera gentemot myndigheter och arbetsgivare. Den kulturella och den språkliga tröskeln är två faktorer som spelar stor roll för den som kommer till Sverige och förhoppningen är att man skall känna sig väl förberedd efter att ha gått SFI i Stockholm eller i någon annan kommun.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)
Profilbild

Filip Henriksson

Jag är en skribent med brett fokus på trender och näringsliv. Frågor jag hanterar utgår från Svenska organisationer och utbudet kurser för näringslivsaktörer. Utbildningsfrågor är någonting som frekvent diskuteras. Jag blir glad om du tittar på övriga poster.