Ett elevskyddsombud är en elev som blivit vald av sin årskurs för att representera alla de andra eleverna. Oftast finns det två elevskyddsombud i varje årskurs och dessa ska framföra åsikter och klagomål från resten av eleverna gällande arbetsmiljön på skolan. Det är arbetsmiljölagen som reglerar hur uppdraget som elevskyddsombud ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter man har i sin roll. Från och med årskurs 7 har eleverna rätt att få inflytande över sin arbetsmiljö och detta genom att utse och rösta fram elevskyddsombud. Skolledningen bör dessutom uppmuntra eleverna att utse representanter samt hjälpa till att informera alla elever om vem som är deras elevskyddsombud.

En länk mellan eleverna och skolan

I rollen som elevskyddsombud utgör man en direkt länk mellan skolans ledning och eleverna. Det innebär att man sitter med i möten gällande skolans arbetsmiljö och under dessa framför sina skolkamraters åsikter. Det är viktigt att det finns bra kommunikationsvägar mellan eleverna och elevskyddsombuden. Genom dessa bör man kunna framföra sina åsikter och önskemål, och en god idé är att även ha en anonym kommunikationsväg så att man inte måste identifiera sig för att framföra sina tankar.

Skyldigheter för elevskyddsombudet

Något av det viktigaste för elevskyddsombuden är att lära sig skilja sina egna tankar och åsikter från sina skolkamraters. Ibland behöver man framföra åsikter eller önskemål som strider mot sina egna värderingar, och trots att det kan vara svårt måste man klara detta som elevskyddsombud. Dessutom har man som elevskyddsombud tystnadsplikt vilket innebär att man inte får föra vidare känslig information man fått genom sin roll.

Stöd för elevskyddsombudet

Utöver de skyldigheter man har finns det också stöd att få för att klara av sitt uppdrag bättre. Några av dessa rättigheter är:

  • Rätt till ledighet
  • Rätt till utbildning
  • Rätt till relevant information för uppdraget

Som elevskyddsombud har man laglig rätt till utbildning för att bättre förstå arbetsmiljölagen och arbetsmiljöarbete. Om rollen kräver att man är borta mycket från skolan har man rätt till ledighet för dessa tillfällen och detta ska skolledningen hjälpa till med. Dessutom har man som elevskyddsombud rätt till stöd i skolan om det är svårt att balansera sitt uppdrag med de dagliga skoluppgifterna.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)