Att ha ett överfallslarm som är integrerat i företagslarmet är en stark rekommendation mot att ha ett externt överfallslarm där övriga delar inom larmsystemet inte kan utnyttjas. Det finns helt enkelt för många fördelar att låta dessa larmsystem interageras mot att inte göra det. Några exempel kan tas från Securitasdirekt.se där fler fördelar nämns.

Överfallslarm med larm och kameror

Ett överfallslarm aktiveras av en person som känner sig hotad eller utsätts för våld. Innan ett överfallslarm installeras bör man fundera på vilken hjälp man förväntas få och hur denna hjälp ska aktiveras. Ska man exempelvis kunna larma ”tyst”?

Securitasdirekt sammanfattar ”Tyst larm” med att det är ”En tyst signal till professionell hjälp”. Personen som känner sig trängd trycker på överfallslarmet utan att det för den skull går någon högljudd signal. Detta meddelande får larmmottagarna som via övervakningskameror kan se vad som sker. De kan därmed blixtsnabbt avgöra om väktare och polis ska tillkallas och vad de i så fall ska informeras om på väg till platsen.

Samtidigt finns även möjligheten att välja överfallslarmet som skapar ett larm i hela lokalen. Detta kan då vara kopplat via samma system som brandlarmet. Det innebär därmed att kollegor och andra som befinner sig i lokalen tydligt kan höra att någon behöver hjälp.

Över två butiksrån per dag

Att ha ett överfallslarm ökar inte bara chansen att snabbt få hjälp utan kan även minska risken för rån. Securitasdirect anger att det genomfördes 827 butiksrån under år 2016. Det har knappast minskat drastiskt sedan dess.

Ett överfallslarm kan därmed skapa trygghet men det är då viktigt att det är integrerat med annan säkerhetslösning. Därmed kan man lättare skapa trygghet i att hjälpen verkligen kommer när larmet aktiveras. Men kom ihåg att prova överfallslarm och andra larm ett par gånger per år för att vara säker på att det fungerar som det ska och att de anställda känner sig trygg i att hantera larmet.

Portabelt eller inte

Om man ska ha portabelt överfallslarm eller inte beror delvis på hur de anställda kommer att röra sig på arbetsplatsen men även var riskfaktorerna är som störst. Självklart går det att kombinera genom att både ha portabelt larm samt fasta larmknappar som exempelvis sitter i receptionen eller vid disken i butiken.

Filip Henriksson
Senaste inläggen av Filip Henriksson (se alla)