Få kontakt med andevärlden genom Tarotguiderna

En av de många tjänster som erbjuds på Tarotguiderna och deras tarotlinje är personlig kontakt med ett medium. Detta medium har kontakt med andra sidan, eller andevärlden om man så vill. Att vara ett medium innebär att man kan tolka tecken och energier med mera på ett annat sätt än vanliga människor, och kommunikationen sker också på ett helt annat sätt än vissa de vanliga kanaler. Ett medium känner in och sorterar informationen på ett annat sätt än hos oss vanliga, vilket gör att de kan hjälpa oss på ett helt annat sätt.

Medialitet handlar också om förmågan att få kontakt med andevärlden, och mediumet är således en neutral kanal mellan de två olika världarna (vår värld och andevärlden). De lägre energier som vi har möter och de högre energier som finns i andevärlden läser mediumet av, och på så sätt kan en kommunikation mellan dessa bägge världar – andevärlden och den värld som vi lever i – ske.

Att besöka ett medium

När man uppsöker ett medium, antingen rent fysiskt eller via samtal som hos Tarotguiderna, ges man möjligheten till en kontakt med de som har avlidit. Om man till exempel har förlorat någon kan man ha olika anledningar till att tala med ett medium. Det kan vara så att man vill ha ett fint avslut eller vill man få en känsla av att den avlidna fortfarande finns där och älskar en.

Det man ska komma ihåg när man samtalar med ett medium på Tarotguiderna är att ingen garanti kan lämnas för att den man vill komma i kontakt med verkligen tar kontakt under samtalet. Ofta sker en kontakt och därmed kommunikation, men mediumet kan själv inte styra vilken information som ska ges utan tar emot det som kommer. Andarna väljer istället själva när de vill ge sig tillkänna och hur och när de ska söka kontakt. De tycks också drivas av kärlek och har en önskan av att hjälpa oss i vår värld. Därför är andarna ibland så tydliga som de kan vara, men mötet beror också på de omständigheter som råder.

 

Heléne Lindholm
Senaste inläggen av Heléne Lindholm (se alla)