Testa dina rökdetektorer

Rökdetektorer och brandvarnare bör betraktas som viktiga brandskydd i bostaden när det kommer till att värna familjens säkerhet. Dessa enheter kan varna din familj för bränder och farlig rök medan det ännu finns tid att evakuera. Mellan varven kan man dock behöva testa detektorerna för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Därför bör du testa dina rökdetektorer

Elektroniska enheter fungerar inte alltid som det är tänkt. Batterierna dör och andra delar av rökdetektorer kan med tiden gå sönder eller slitas ut. Genom att testa dina detektorer på regelbunden basis samt byta ut batterierna i dessa, kan du se till så att din familj är tryggad om en brand skulle uppstå i bostaden.

Så ofta bör du testa enheterna

Rökdetektorer bör testas åtminstone en gång i månaden och batterierna bör bytas ut en gång om året eller vartannat år. Ett enkelt sätt att komma ihåg att göra detta är att byta batterierna i dina detektorer i samband med att du ställer om dina klockor till sommartid respektive vintertid. Läs gärna igenom användarmanualen för din detektor – det kan nämligen vara bra att lära känna enheten om du skulle behöva göra något av följande:

  • Detektorn utlöser ofta falsklarm.
  • Larmet sänder ut korta pip på regelbunden basis utan att någon rör detektorn.
  • Matos från köket får larmet att ljuda ofta, vilket gör att det kan slitas ut snabbare.

Det finns framför allt två sorters rökdetektorer:

  • Batteridrivna: Denna typ av detektor kan fallera på grund av att batterierna dör. Därför bör du testa detektorn en gång i månaden. Använd aldrig gamla batterier i din rökdetektor eller i ditt brandlarm.
  • Trådade: Dessa rökdetektorer drivs av hushållselen. De kan även vara kopplade till ytterligare en strömkälla för att fortsätta fungera vid ett strömavbrott. Du bör testa en sådan detektor varje månad för att se till så den fungerar.

Oavsett vilken slags detektor du köper bör du alltså testa enheten mellan varven för att vara säker på att den skyddar dig och din familj i händelse av brand. Vi hoppas att våra råd kring testning av rökdetektorer här ovan har varit hjälpsamma!

Heléne Lindholm
Senaste inläggen av Heléne Lindholm (se alla)