Så kan en seo-byrå jobba

Det exakta arbetssättet för seo-byråer kan självklart variera kraftigt. Det beror på kunden storlek, budget, långsiktighet i arbetet och andra faktorer. Men ser man på arbetets mål och struktur så finns det några tydliga punkter som de jobbar med.

Analysen

Genom att anlita en SEO-byrå gör de alltid en grundläggande analys. En analys som därmed påvisar de saker som kan ändras på webbplatsen men även vad som är i god kvalité och därmed inte bör påverkas. Utifrån analysen kan sedan en åtgärdsplan sättas ihop.

Åtgärdsplan – Kort och lång sikt

Med en analys blir det lättare att skapa en åtgärdsplan som både kan gälla på kort- och lång sikt. Det är inte ovanligt att en seo-byrå väljer att dela upp åtgärderna i olika prioritetsgrupper, exempelvis rött, gult och grönt. Men även vad som förväntas utföras direkt och vad som ska ske inom ett par månader.

Genomförande

Nu är det dags för kunden att genomföra de åtgärder som rekommenderats. Här finns det något olika arbetssätt.

Ett alternativ är att byrån enbart ger en lista på åtgärder som behöver ske varpå kunden själv, eller en webbyrå gör dessa ändringar. I detta fall tar byrån på sig rollen att analysera och ge konkreta råd men utan att man själv genomför dessa förändringar.

Ett annat alternativ är att inloggningsuppgifterna ges till den seo-byrå som genomfört analysen vilket innebär att de även kan göra ändringarna. Det kräver mer jobb av dem och med tanke på det timpris som denna bransch tar kan det vara billigare att låta en webbyrå göra det. Men samtidigt finns en fördel att ha allt från samma företag.

Ett tredje alternativ är att de kommer ut till kunden och därmed jobbar ”på fältet”. De lär upp de webbansvariga hur de ska tänka, genomföra strategiska planer och jobba med seo långsiktigt.

Analys och justering

Efter att seo-arbetet har påbörjats är det viktigt att mäta arbetets resultat och följa med i utvecklingen inom branschen. Det kan exempelvis tillkomma nya sökord och begrepp som inte tidigare legat i fokus i analysen. Dessutom kan vissa fraser vara mer konverterande än andra osv. Analys, åtgärdsplan och genomförande är de tre första stegen men sedan är det dags att börja om. Att bygga och förbättra är ett löpande arbete vilket är orsaken till att seo-byrårer generellt jobbar på löpande abonnemang.

Heléne Lindholm
Senaste inläggen av Heléne Lindholm (se alla)