Allt som oftast kan man höra talas om vikten av att ha en bra och specialinriktad utbildning. Kanske är detta ett steg i utvecklingen som innebär att man vill ha experter på varje post? Dock är det också viktigt att man kommer ihåg hur viktigt det är att ha en bra överblick och att kunna sätta in saker i dess kontext. Det är vanligt på högskolor och andra utbildningar med en tvärvetenskaplig hållning där man försöker sammanfläta ett större antal discipliner för att eleven inte bara skall kunna allt om en sak, utan också förstå hur saker och ting är sammanlänkade. För många kan en bredare kompetens vara det som krävs för att man skall nå dit man vill även om en specialutbildning många gånger är viktig att ha vid sidan av eller tvärtom.

Hemma-studier

Den som inte har tid eller möjlighet att ta sig till en specifik skola för att kunna gå den utbildning man tänkt sig, kan i allmänhet hitta alternativ där man kan göra en hel del av studierna hemifrån. På detta sätt kan man snabbt och enkelt komma in i studierna utan att binda upp vissa timmar varje dag.

Även om man nu skulle ha en bred utbildning i grunden, och inte ha möjlighet att gå en distansutbildning, är det bra om man kan förkovra sig på sitt område. En utbildning är alltid bra att ha med sig, och vill man sedan gå i en annan riktning kan man skaffa sig kunskap med eller utan diplom.

Lämna ett svar